การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

เชียงใหม่
MiKe ChiangMai

ชื่นชมดอกไม้ ผ่อนคลายทุกสิ่ง ที่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

ได้มีโอกาส รับเชิญไปร่วมกิจกรรมถ่ายรูป ของ Canon ที่จัดงานร่วมกับ PRO-Toys ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่ ด้วยความที่เราอยู่ เมือง เชียงใหม่ จึงไม่ได้มีความรู้สึกตื่นเต้นใด ๆ กับอุทยานหลวงราชพฤกษ์ แห่งนี้

อ่านเพิ่มเติม